Teks Narasi Bahasa Jawa14 Contoh Karangan Narasi Pendidikan Dan Pengalaman Pribadi

5 Contoh Artikel Bahasa Jawa Singkat Lengkap

Posted by Taufik at 12.49

Contoh Artikel Bahasa Jawa Singkat - Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 5 contoh artikel bahasa jawa dengan singkat, untuk memudahkan anda dalam mencari contoh-contoh artikel bahasa jawa. Baik artikel tentang budaya, pendidikan serta kesehatan dalam tulisan jawa. Lima contoh artikel yang akan kami bagikan ini di harapkan bisa membantu anda dalam mencari tugas-tugas sekolah khususnya di bidang ilmu pengetahuan bahasa jawa, langsung saja simak contoh artikel bahasa jawa berikut ini. Sawonge tentu ora gelem ngalami lara untu karo ngalami sing jenenge untu krowok lan macem-macem masalah untu liyane. Amarga kuwi, awake dhewe kudu njaga kawarasan waja supaya ora ngalami menyang loro lelaraan kesebut. Cara iki arep ngetengahake siji artikel sing bokmenawa ngguna banget kanggo pamaca babagan kawarasan waja. Iki 5 cara gampang njaga kawarasan untu kanthi becik lan bener :
  • Kita kedah nebihi dhaharan legi amargi mboten sae kagem kasarasan waja kita. Dhaharan legi utawi manis kesebat badhe mengendap wonten lebet sela-sela waja kita ugi ngrupikaken panggen uripeng bakteri ingkang ingkang badhe ngrisak waja kita. Dhahar dhaharan ingkang kathah ngandung kalsium kados alpukat, brokoli ugi kacang-kacangan kagem kasarasan waja kita.
  • Mbiyasakna kagem nyikat waja kita kaping kalih sadinten utawi sawising dhahar. Kersanipun tirah-tirah dhaharan mboten ngendap teng sela-sela waja. Dadosipun waja kita badhe langkung waluya ugi resik saben dintenipun. 
  • Kita kedhah ngrawat waja kita piyambak kaliyan kasinggihan ugi menawi wonten masalah kaliyan kasarasan waja kita kados gusi ingkang ludiran (berdarah), utawi ingkang aboh Enggala menyang dokter spesialis waja. Kersanipun masalah wonten waja kita kesebat saged enggal dipun tambani. 
  • Kita kedhah sowan datheng dokter spesialis waja kagem mriksani ugi ngecek kasarasan waja kita saben 6 (enem) wulan sepisan. 
  • Miwiti sakmenika ugi, saking kebiasaan ngeses utawi ngrokok. Amargi kandungan nikotin lebet ses yektos mboten sae kagem kasarasan waja kita.
Cikal bakal corak megemendung dipundhut masyarakat Cirebon ingkang dipundhut uthawi dipethik saking buku sedaya kangge bangsa China ,dhumateng wilayah Cirebon,model awan membo gambaran jawi negari bebas kaliyan manud keparingi nipun gusti allah.Model batik nenika dipun mangertosi megamendung punika karyanipun seni batik jawi lambangipun wonten ing Cirebon.corak model batik punika anggadahi kekhasan mboten awis-awis pinanggih ing punika daerah penghasil batik sanes mbuk bileh wonten sanesipun ing Cirebon,lan nyameni model masterpiece ,Dewan Kebudayaan Dan Pariwisata RI badhe dipun daptharaken wonten UNESCO kangge pikantuk pangakuan satunggaling pengakuan World Heritage ,corak megamendung satunggaling corak dasar batik menika sampun misuhur dumugi pundi-pundi Negara kekhasan corak megamendung mboten masalah ,coraknipun kados warnanipun megamendung sing sami gambar awan kang warna sing lantang lan wonten mawon nilai filosofi sing wonten ing corak nipun sing sami mawon cikal larenipun batik kang kaseluruhan ing Cirebon. Modelipun awan kang melambangake donya dhuwur model awan kang gambaripun donya adoh ,bebas lan kados gadhah kadhosipun gusti allah,konsep kang patud sing pengaruhe ing donya kesenirupaan islam ing abad 16 sing digunakake katampi kaum sufi kados ngungkapke donya kang gede,wonten bedane antarane corak megamendung saking Cina lan wonten ing Cirebon.tuladha nipun ing motif megamendhung China,garis awan sing bentuke bunder asale kang ing Cirebon,garise nipun kaya lonjong lan segitiga,Cikal bakale batik saking Cirebon kang dhuweni kemajuan gerakan tarekat sing konon wonten ing Banjarmasin,Kalimantan Selatan.mbatik asale dikerjakne oleh anggota tarekat sing ngabdi ing keratin kang dhamel sumber ekonomi kangge ngatur dhuwit kelompok tarekat punika. Pengikutipun urip ing deso trusmi lan sakitare deso niki wonten ing 4 km saking Cirebon pinuju ing bandung,sekalian niku dhateng sakniki batik Cirebon identik kang sami batik trusmi, corak megamendung kang sami pertamanipun kang berunsurke ing warna biru lan diselingi werno abang kang nggambarake maskulinitas lan suasanene dinamis karenanipun wonten proses panggawanipun ,wonten campur tangan kakung lan warna biru wontenipun warna langit sing gumede lan tenag ,sertanipun lambat kangge gowo udan sing dimantinipun kangge gowo kesuburan lan kanggemipun urip,warna biru kang diwujudake awan gelap sing ngandung banyu udan lan nggawe keuripan. Kangge perkembangane corak megamendung kang ngadusi katah perkembangan lan dandanan kangge ndandosi pasar, lan ketemu corak – corak megameendung digabung sing corak kewan ,kembang lan corak liyanipun ,kang ndandosi penggabungan corak kang saged mbatik tradisional kawit mbiyen ,naming kemajuan dandosaken peasat kangge adane campurtangan saking perancang busana liyane. Selainipun corak warna motif megamendung sing awale biru lan abang sakniki berkembang kados dumugi macem warno.wonten motif megamendung sing warna kuning. Proses kangge produksine sing kawit disik lan dikerjagne kangge batik tulis lan batik cap kanggo pertimbangane kangge ekonomis ,sing doproduksine saking pabrik gede-gedenan lan coraknipun disablon,lan punika kain corake megamendung sing dihasilake kangge proses lan sakniki tekan sakteruse mboten saget di timbale jeneng batik. Wujudipun corak megamendung pun kawit disik kang dikenal ing bentk batik,sakniki saged ditemui ing Kudus macem bentuke , lan wonten ing gambaran hiasan dinding ,lukisan kaca, produk interior kang bentuk karo ukurane kayu lan produk kangge sarung bantal lan snes-sanesipun. Nglestarakake budaya sing ana neng Indonesia dadi babagan sing penting amarga anyak mlebune budaya-budaya asing menyang Indonesia. Kurange filterisasi adhep budaya asing sing mlebu menyang Indonesia nggawe budaya sing ana neng Indonesia anyak luntur mboko setitik. Dadi contho sing yen ana dina-dina gedhe neng Indonesia masyarakat saiki umume mengeti kanthi cara hura-hura. Kurange kelingan lan ora anane filterisasi dadi ancaman sing serius kanggo kebudayaan neng Indonesia. Ora mung kuwi, lunture kebudayaan neng Indonesia sangka dene arus globalisasi sing cepet banget, dianyak saka tekhnologi, nganti basa ugo dadi korban.  Awake dhewe delok wae, arang banget anak-anak saiki sing dolanan-dolanan tradisional, sing meraka ngerti mung playstation(PS). kuwi contho sing ala banget kanggo Indonesia. Dudu mung kuwi akehe kebudayaan Indonesia sing di claim dening negara liya ugo dadi ancaman sing serius banget kanggo bangsa Indonesia, kurang proteksi lan arange ditampilake sawijining kebudayaan kesebuta sing marakake Indonesia wis kelangan akeh budaya utawa diaku duwe negara liya. Nanging pancen ora etis yen awake dhewe mung ngomongna pengaruh-pengaruh sing bisa nglunturke kebudayaan neng Indonesia. Awake dhewe selaku bangsa lan rakyat Indonesia sakudune eling, kanggo pentinge bentuk sawijining kebudayaan. Dudu mung mahami, nanging anyak saka saiki nyoba kanggo tetep nglestarekne kebudayaan-kebudayaan sing ana neng Indonesia. Kajaba kuwi, kudu ditingkatake dheweke rasa nasionalisme kanggo negara warga Indonesia. Aja nganti, kedaden-kedaden sing wis bisa nglunturke kebudayaan kedadean maneh ana wektu sing arep teka. Aja uga anak putu awake dhewe, ora ngerti apa kuwi wayang golek,wayang kulit, joged-joged tradisional kaya tari saman, piranti musik tradisional. sarehdene kuwi, nguganana saka saiki kanggo ningkatake rasa kebangsaan, lan nasionalisme, supaya awake dhewe bisa tetep njaga kebudayaan. Tingkat pamulangan sing dhuwur penting banget kanggo negara-negara kanggo bisa mencapai tingkat tuwuhan ekonomi sing dhuwur. Analisis empiris cenderung dukung prediksi teoritis menawa negara-negara miskin kudu tuwuh luwih cepet saka negara-negara sugih. Amarga, dekne kabeh bisa mengadopsi teknologi sing wis dicoba lan diuji saka negara-negara sugih. Ning, transfer teknologi mbutuhake manajer berpengetahuan lan insinyur sing bisa mengoperasikan mesin-mesin anyar utawa praktek produksi sing disilih saka pangarep jero saperlu kanggo menutup kesenjangan liwat paniron. Sarehdene kuwi, kabisan mubarang negara kanggo sinau saka pangarep yaiku guna saka efek "human capital." Studi paling anyar saka faktor-faktor penentu tuwuhan ekonomi agregat wis menekankan pentinge lembaga ekonomi fundamental lan sabenan keterampilan kognitif. Nang tingkat individu, ana akeh literatur, umumnya terkait karo karya Jacob Mincer, babagan kepriye laba berkaitan karo pamulangan lan modal manusia liyane. Karya iki wis memotivasi sacacah gedhe studi, ning uga kontroversial. Kontroversi utama berkisar kepriye menafsirkan dampak sekolah. Beberapa siswa sing wis nunjukake potensi sing dhuwur kanggo sinau, karo menguji karo intelligence quotient sing dhuwur, bokmenawa ora mencapai potensi kebak akademis dekne kabeh, amarga kerekasan kedhuwitan. Ekonom Samuel Bowles lan Herbert Gintis mamikir nang taun 1976 menawa ana konflik mendasar jero pamulangan Amerika antara tujuan egaliter partisipasi demokratis lan ketidaksetaraan tersirat saka profitabilitas terus saka produksi kapitalis neng sisi liya. Yen sawong kelangan sopan santun jero kuripan, mula dheweke nembe ngracuni kuripan kanthi sikap lan panggawe ala. Sopan santun ndelokake kwalitas kepribadian sawong menungsa. Tambah cendhek ati lan tumindak dadi sawong menungsa, mula dheweke badhe tumindak sopan lan santun kanthi tulus lan kebak ngandel awak. Sopan santun yaiku kanggonan saka panggawe awak sing terekspresi saka kwalitas sak njero moral. Moral kuwi dhewe ngrupakne sawijining sing dipakolehake saka ati nurani, sing diekspresikan jero panggawe lan cara mikir. Sawong menungsa sing nyopan santun cendhek, biyasane sangka dene kwalitas moral awake sing cendhek. Lan hal iki diamargakne, ati nuraninya terisi kanthi aji-aji negatif. Kanthi tambah ora praduline wong-wong kanggo sopan santun jero kuripan, nunjukake ilange ati becik jero kuripan. Lan masalah iki, mesti badhe dadi sawijining sing ala jero pamotan kuripan sosial sing luwih tertib ugo harmonis. Tanpa sopan santun, wong-wong badhe kelangan laku becike jero ngladeni kuripan. Sopan santun yaiku energi positif, sing bisa nyiptake kuripan pribadi sing luwih nduwe kwalitas. Amarga, wektu sawong menungsa nduweni sopan santun jero sikap lan panggawe, mula dheweke nembe ngulakne energi becik marang wong liya, lan wong liya sing rumangsakne energi becik kesebut, atine dadi luwih praduli kanggo ngladeni energi sopan santun. Artine, wong-wong sing sopan santun sanuli mbisakne pangandel luwih saka wong liya. Sopan santun dudua panggawe sing ngethok-ethok becik kanggo siji kepentingan, ning ngrupakne tumindak saka sikap cendhek ati, sing dikuwatake saka etika lan integritas pribadi jero konsistensi panggawe. Sopan santun bisa dadi duwe sapa wae. Ning, kanggo nduweni sopan santun dadi kanggonan saka panggawe kepribadian sing becik, sawong menungsa kudu ngrawat kwalitas morale kanthi aji-aji kuripan positif sing etis, nuli diungkapkan jero integritas pribadi sing konsisten kanthi sikap cendhek ati kanggo ngladeni kuripan. Sopan santun dipakolehake saka kwalitas wong becik, sing bener-bener urip kanggo mujudtake rasa bekti awake nang wong liya; liwat tata basa, sabar, ekspresi lan panggawe liyo sing santun. Sopan santun badhe dadi tambah ngaruh kanggo kebecikan awak dhewe lan wong liya. Wektu sawong menungsa bisa ngembangke ati nuranine kanggo tata krama kuripan, sing ngajeni wong liya, lan bersyukur dhuwur apa sing diduweni, tanpa ana pangrasa ora dhemen marang sing liya.

Nah itulah 5 kumpulan contoh artikel bahasa jawa yang sudah kami sajikan semoga artikel tersebut bisa membantu anda dalam menemukan apa yang sedang anda cari dan bisa menambah ilmu pengetahuan anda dalam pelajaran bahasa jawa.

Tags : Kumpulan Contoh

Related : 5 Contoh Artikel Bahasa Jawa Singkat Lengkap

Gallery Teks Narasi Bahasa Jawa

Soal Ulangan Pts Kelas 4 Semester 1 Bahasa Jawa

Teks Tanggapan Deskriptif

Contoh Karangan Narasi Bahasa Jawa Contoh Si Miegames

Interferensi Morfologis Bahasa Jawa Dalam Pemakaian Bahasa

Sila Bus

Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa Terhadap Bahasaindonesia

Unsur Unsur Paragraf Narasi Dalam Bahasa Jawa Pdf Free

A310050129 1

Contoh Paragraf Narasi Bahasa Jawa Tentang Pengalaman Pribadi

Bhs Jawa Ptk

40 Kata Kata Galau Bahasa Jawa Dan Artinya Menyentuh Hati

Ucapan Sungkem Idul Fitri Atau Lebaran 2019 Dalam Bahasa

Dr Iwan Rare Book Cybermuseum Driwancybermuseum S Blog

Pasinaon 1 Modhel Teks Pinilih Teks Informasi Teks Narasi

Rpp B Jawa Kls Vii Sem 1 Docx

Keefektifan Desain Pembelajaran Saintifik Teks Narasi

Skripsi Interferensi Bahasa Sunda Dalam Bahasa Jawa Pdf

Soal Ulangan Pts Kelas 4 Semester 1 Bahasa Jawa

Bab Ii Kajian Pustaka Kerangka Berpikir Dan Hipotesis

14 Contoh Karangan Narasi Pendidikan Dan Pengalaman Pribadi

Web Viewkarangan Utawa Paragraf Kang Nyritakake Kedadean

Soal Basa Jawa

Interferensi Gramatikal Bahasa Jawa Terhadap Bahasaindonesia

Analisis Pola Pengembangan Paragraf Pada Karangan Narasi

Ki Dan Kd Bahasa Daerah Jawa Sd Kurikulum 2013

Contoh Teks Anekdot Dalam Bahasa Jawa Singkat Serbameme

Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Morfologi Pada Karangan

Pengertian Paragraf Narasi Ciri Jenis Dan Contoh


Belum ada Komentar untuk "Teks Narasi Bahasa Jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel