Simbol Simbol Pada PetaUnsur Unsur Perangkat Peta Serta Fungsi Dan Contohnya

8+ Simbol Simbol Peta Beserta Penjelasannya Lengkap

2 min read

Simbol peta merupakan tanda / gambar yang mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi yang ada pada peta kenampakannya. Lebih lengkapnya lagi simaklah pembahasan kami mengenai Materi Simbol Simbol Peta Beserta Penjelasannya di bawah ini.

Simbol Peta

Simbol peta merupakan tanda / gambar yang mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi yang ada pada peta kenampakannya.

Dalam bentuk penggambarannya simbol ditempatkan sesuai denganlokasi kenampakan pada peta utama dan keterangannya ditempatkan pada legenda.

Salah satu komponen peta ini, terbagi menjadi beberapa jenis yang mana simbol pada peta bisa diklasifikasikan berdasarkan kategori, yaitu berdasarkan kenampakan lingkungan, bentuk, wujud dan juga sifatnya.

Berdasarkan Kenampakan Lingkungan

Berdasarkan kenampakan lingkungan, simbol pada peta dibedakan menjadi dua macam jenis yaitu simbol budaya & simbol alam.

1. Simbol Budaya

Simbol budaya adalah simbol- simbol yang terdapat di dalam peta yang mewakili kenampakan budaya, seperti :

  • Jalan – digambarkan dengan sebuah garis dobel yang meliuk-liuk.
  • Rel kereta – digambarkan seperti anak tangga.
  • Kota kecil – digambarkan dengan sebuah lingkaran.
  • Kota administratif – digambarkan seperti lingkaran dengan lingkaran kecil yang terdapat di dalamnya.
  • Ibukota negara – digambarkan sebagai bentuk persegi dengan lingkaran kecil yang ada di dalamnya.

2. Simbol Alam

Simbol alam adalah simbol yang mewakili kenampakan alam seperti:

  • Sungai – seperti sebuah garis yang tidak terlalu lurus.
  • Gunung – digambarkan dengan simbol segitiga
  • Danau – digambarkan dengan simbol yang berbentuk bulat tidak sempurna yang kemudian diwarnai biru.
  • Rawa – digambarkan sebagai bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik- titik

Berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, simbol pada peta dibedakan menjadi tiga jenis antara lain :

1. Simbol Garis

Simbol sungai termasuk ke dalam kategori simbol garis. Sungai yang memiliki bentuk garis yang tidak lurus yaitu bentuknya meliuk- liuk.

Jalan raya di simbolkan / digambarkan dengan garis sejajar yang meliuk- liuk seperti keadaan jalan yang tidak lurus.

Batas negara disimbolkan dengan (+) yang berjajar rapi. Simbol yang menyebutkan batas negara ini termasuk simbol garis.

Batas provinsi disimbolkan dengan (+) dan (-) yang berselang- seling. Dengan tanda yang berantai ini maka simbol batas provinsi ini dikategorikan sebagai simbol garis.

2. Simbol Titik

Simbol titik berguna untuk mewakili tempat yang ada di permukaan Bumi, seperti :

Simbol gunung terdiri dari 2 macam warna, yakni warna hitam & warna merah.

Segitiga berwarna hitam : gunung yang tidak aktif. Segitiga warna merah : gunung yang aktif / gunung berapi.

Simbol kota kecil di dalam peta disimbolkan seperti lingkaran kecil. Simbol ini juga dikategorikan sebagai simbol titik jika dilihat dari bentuknya.

Kota Administratif digambarkan seperti lingkaran dengan lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Simbol ini termasuk ke dalam simbol titik.

Ibukota Negara digambarkan seperti persegi dengan lingkaran kecil yang berada di dalamnya. Dilihat dari bentuknya, simbol ini termasuk ke dalam simbol titik.

3. Simbol Area

Simbol area ini berbentuk seperti simbol titik, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Contoh simbol-simbol area adalah :

Di dalam peta, danau digambarkan menggunakan simbol bulat tidak sempurna yang kemudian diwarnai biru.

Di dalam peta, rawa digambarkan seperti bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik-titik, namun tidak di warnai biru.

Sawah Berdasarkan Kenampakan Lingkungan disimbolkan sebagai area yang menggunakan garis miring yang ukurannya kecil, namun kemiringan garis tersebut sejajar

Formasi batuan kapur dikategorikan sebagai simbol area. Hal ini karena simbol formasi batuan kapur menggunakan/berbentuk lebar dengan tatanan batuan yang terdapatdi dalamnya.

Berdasarkan Wujudnya

Berdasarkan wujudnya, dibedakan menjadi 3 macam jenis yakni sebagai berikut :

1. Simbol piktoral

Simbol piktoral adalah simbol yang gambarnya mirip dengan objek aslinya. Contohnya adalah simbol gunung.

2. Simbol abstrak

Simbol abstrak adalah simbol pada peta yang berupa gambar yang tidak mirip dengan objek yang sebenarnya. Contohnya yakni simbol ibukota provinsi / ibukota negara.

3. Simbol huruf atau angka

Simbol huruf atau angka adalah simbol pada peta yang berupa huruf dan juga angka.

Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi dua jenis yaitu simbol kuantitatif dan kualitatif, berikut penjelasannya :

1. Simbol kuantitatif

Simbol kuantitatif merupakan jenis simbol yang bisa dipergunakan untuk membedakan kenampakan yang dinyatakan dalam bentuk jumlah contohnya seperti tingkat pencemaran, kepadatan penduduk dan lain sebagainya.

2. Simbol kualitatif

Simbol kualitatif merupakan jenis simbol yang dipergunakan untuk membedakan persebaran fenomena contohnya seperti persebaran flora fauna, bioma dan lain sebagainya.

Apa itu simbol peta?

Merupakan tanda / gambar yang mewakili kenampakan yang terdapat di permukaan bumi yang ada pada peta kenampakannya.

Ada berapa macam simbol peta?

1. Berdasarkan kenampakan lingkungan, dibedakan menjadi dua macam jenis yaitu simbol budaya & simbol alam. 2. Berdasarkan bentuknya, dibedakan menjadi tiga jenis antara lain Simbol Garis, Simbol Titik, dan Simbol Area 3. Berdasarkan wujudnya, dibedakan menjadi 3 macam jenis yakni Simbol piktoral, Simbol piktoral, Simbol abstrak, dan Simbol huruf atau angka.4. Berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi dua jenis yaitu simbol kuantitatif dan kualitatif

Sebutkan fungsi simbol pada peta!

Berfungsi untuk mengganti / mewakili objek yang digambarkan pada peta.

Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Simbol Peta. Baca artikel lainnya mengenai Persebaran Flora Di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Gallery Simbol Simbol Pada Peta

Huraian Sukatan Pelajaran

Memetakan Data Dengan Simbol Pada Peta Bacajuga Com

Mengenal Unsur Unsur Peta Judul Garis Tepi Peta Legenda

Ikusagami Top Ten Keterangan Simbol Pada Peta Adalah

Latihan Soal Ips Klas 4

Simbol Simbol Peta Doc Document

10 Unsur Unsur Peta Yang Harus Ada Lengkap Dengan Penjelasannya

File 3 Sig Model Data Pdf Openstreetmap Wiki

Tanda Medan Untuk Mapping Dalam Kepramukaan Pramuka

Simbol Simbol Dalam Peta Syntapuji

Presented By M Khaidir C P Ppt Download

8 Simbol Simbol Peta Beserta Penjelasannya Lengkap

8 Simbol Simbol Pada Peta Dan Penjelasannya Ilmugeografi Com

Letak Dan Luas Indonesia

Simbol Dan Warna Pada Peta

Kartografi

Jenis Simbol Peta

Nbsp Web Viewmengidentifikasikan Simbol Pada Peta Umum

Herunterladen Simbol Pada Peta Disebut Diaspar

Index Of Wp Content Uploads 2019 07

Jenis Simbol Peta


Belum ada Komentar untuk "Simbol Simbol Pada Peta"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel