Tingkatan Surga Dan NerakaApakah Neraka Juga Memiliki Tingkatan Tingkatan Sebagaiman

Pengertian Macam-Macam Surga dan Neraka Serta Penjelasan Terlengkap

Surga dan negara merupakan tempat kembalinya manusia kelak di akhirat. Surga dan neraka merupakan kehidupan yang kekal untuk manusia dan dunia merupakan tempat tinggal sementara. Kita sebagai umat Allah SWT harus berlomba-lomba melakukan kebaikan di dunia sebagai bekal untuk kita diakhirat kelak. Namun, tahukah kalian apa itu surga dan neraka. Sebagai umat beragama Islam kita patut mempercayai akan adanya surga dan neraka. Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim(66) ayat 6-8 berikut ini:

Artinya :

6. Wahai orang-orang yang beriman!Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 7. Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. 8. Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami; sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”.

9. Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Pada postingan kali ini pelajarasekolahonline.com akan memberikan penjelasan tentang pengertian surga dan neraka serta mengetahui macam-macamnya.

Pengertian Surga

Surga berasal dari bahasa sanskerta yaitu svarga. Svarga berasal dari dua suku kata yaitu ‘svar’ yang berarti cahaya dan ‘ga’ berarti perjalanan. Sehingga dapat diartikan surga memiliki makna perjalanan menuju cahaya atau menjadi suatu cahaya. Surga merupakan alam yang penuh dengan kenikmatan dan berisikan para sukma orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebajikan.

Seperti dalam Firman Allah dalam Surah At-taubah(9) ayat 72 berikut ini.

Artinya:

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu’min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di Surga `Adn. Dan keridho-an Allooh adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

Berikut ini merupakan nama-nama Surga

1. Surga Firdaus Surga tertinggi dan surga yang paling mulia yaitu surga firdaus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, umat yang pandai menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang serta menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-NYa .

2. Surga ‘Adn Surga yang berada ditingkatan nomor 2 yaitu surga ‘Adn yang diperuntukkan bagi umat yang bertakwa kepada Allah SWT.

3. Surga Na’im Surga Na’im berada dalam urutan nomor tiga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh.

4. Surga Ma’wa Surga Ma’wa menempati urutan nomor empat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan kebesaran Allah SWT dan dapat mengendalikan hawa nafsunya.

5. Surga Darussalam Surga Darussalam diperuntukkan bagi orang-orang yang kuat iman dan islam, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal shaleh.

6. Surga Darul Muqamah Surga Darul Muqamah diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT.

7. Surga Al-Maqamul Amin Surga Al-Maqamul Amin diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.

8. Surga Khuldi Surga Khuldi siperuntukkan bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah SWT.

Pengertian Neraka

Neraka merupakan tempat penyiksaan yang hukumannya digambarkan dengan api. Neraka disebut juga dengan Naar yang berarti api yang menyala. Secara istilah neraka disebutkan sebagai tempai balasan berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Berikut ini merupakan nama-nama neraka.

1. Neraka Hawiyah Neraka hawiyah diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan amal kebaikannya.

2. Neraka Ladza Neraka ladza merupakan neraka yang bergejolak apinya dan mengelupas kulit kepalanya.

3. Neraka Sair Neraka sair adalah yaitu neraka dengan siksaan yang menyala-nyala

4. Neraka Saqar Neraka Saqar yaitu neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mengerjakna sholat, serta tidak memberi makan orang miskin serta membicarakan yang bathil.

5. Neraka Hutamah Neraka Hutamah merupakan neraka yang membakar manusia sampai ke hulu hatinya.

6. Neraka Wail Neraka wail merupakan neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai menjalankan sholat.

7. Neraka Jahim Neraka jahim adalah neraka yang apinya dapat menghanguskan manusia dengan seketika dan diperuntukkan bagi manusia yang menyekutukan Allah.

8. Neraka Jahanam Neraka jahanam merupakan neraka paling dasar, paling dalam dan paling berak siksaannya. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan Iblis (Syetan) beserta para pengikutnya.

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang Pengertian Macam-Macam Surga dan Neraka Serta Penjelasan.  Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.

Gallery Tingkatan Surga Dan Neraka

Surga Dan Neraka 1 5 Apk Android 2 3 2 3 2 Gingerbread

Nama Nama Syurga Dan Neraka

Neraka Surga Rian Hidayat S Pd I Ppt Download

Masuk Surga Tanpa Hisab Dan Adzab Mau

Nama Nama Surga Dan Neraka Beserta Calon Penghuninya Tutug

Nama Surga Dan Neraka Beserta Dalil Dan Artinya Lengkap

Gambaran Perjalanan Ke Syurga Dan Neraka Jiwarosak Com

Ap I Psi Ah 7 Tingkatan Surga Dan Neraka

Surga Dan Neraka 1 5 Apk Android 2 3 2 3 2 Gingerbread

Surga Dan Neraka For Android Apk Download

Kisah Surga Neraka Apk 1 20 Download For Android

Tingkatan Surga Dan Neraka

Kisah Surga Neraka By Turiputihstudio Books

Surga Dan Neraka Serial Aqidah Islam 7 Indonesian

Surga Dan Neraka 1 5 Apk Android 2 3 2 3 2 Gingerbread

Gambaran Syurga Dan Neraka By Inshomedia Google Play

7 Tingkatan Surga Dan Neraka Foto Gambaran Surga Neraka

Tujuh Tingkatan Surga Dan Neraka Qalbunsalima S Blog

7 Pintu Neraka Dan Siksaan Bagi Calon Penghuninya

Perindu Surga Tingkatan Surga Dan Neraka Serta Penghuninya


Belum ada Komentar untuk "Tingkatan Surga Dan Neraka"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel