Cerita Rakyat Dalam Bahasa JawaCerita Rakyat Menggunakan Bahasa Jawa Ariska Compnet

CERITA RAKYAT SANGKURIANG DALAM BAHASA JAWA

ASAL USUL TLAGA BANDUNG

              Asal muasal Tlaga Bandung,jeneng Gunung Tangkuban Prau,  lan Sangkuriang yaiku cerito rakyat saka mbah putri moyang, sing mudhun tumurun saprene lan dadi cerito rakyat sing cukup nggeret. cerito rakyat Sangkuriang lan gunung Tangkuban prau berawal saka sawong raja nduwe jeneng Sungging Perbangkara sing tengah lunga berburu menyang neng alas. pas tengah berburu, raja Sungging Perbangkara rumangsa pengen nguyuh. Sang rajaa lunga kesemak-semak lan nguyuh, diendi banyu seninya tertampung neng selembar godhong keladi. Alkisah, wektu kuwi ana seekor babi wadon sing tengah bertapa amarga pengen dadi manusia, dheweke nduwe jeneng Wayung. Tanpa sengaja banyu seni raja Sungging Perbangkara diombe saka Wayung sing nang akhire marakake babi wadon kuwi meteng amargane. nganti mubarang pas tiba wektune Wayung bayen. lair sawong anak wedok sing ayu sing mbesuk nduwe jeneng Dayang Sumbi utawa Rarasati.

              Cerito Rakyat Sangkuriang berawal saka Dayang Sumbi sing kian beranjak dewasa, kayon Dayang Sumbi tambah kedelok lan anyak dadi rebutan neng antara para raja kala kuwi. amarga Dayang Sumbi sanuli dadi rebutan, dheweke dadi kerusuhi lan akhire ngongkonke kanggo lunga menyang alas bareng seekor asu ingone sing nduwe jeneng Tumang. mubarang pas, diceritoke Dayang Sumbi tengah menjahit lan tanpa sengaja gulungan bolah sing dheweke gunakne dumadakan tiba. Dayang Sumbi pun rumangsa lumuh njupuke, lan embuh ngapa dheweke berucap kanggo sapa sing bisa njupukake gulungan bolah, nek dheweke lanang, mula dheweke arep didadekne bojone. jebulna si Tumang, asu peliharaanelah sing akhire njupukake gulungan bolah kuwi sing akhire dadi bojo Dayang Sumbi.

                Dayang Sumbi menepati ujare lan sesomahanke seekor asu. banjur laira Sangkuriang, anak Dayang Sumbi lan Tumang. dina nggenti dina Sangkuriang anyak tuwuh dadi anak lanang sing pamani. saben dina dheweke berburu binatang neng alas lan Sangkuriang sanuli ngajak Tumang, asu sing uga bapaknya kuwi. pas kuwi, Sangkuriang pengen berburu babi, lan kabeneran beburon yaiku babi wadon Wayung, sing ora liya ibunda Dayang Sumbi. Tumang pun menolak kanggo mburu babi kuwi, dadine Sangkuriang dadi nesu. jero kenesone Sangkuriang teras mateni Tumang, asu sing uga bapake dhewe. ati si Tumang dheweke jupuk lan dheweke serahkan nang emboke kanggo dimangsak.

                Jero ati, Dayang Sumbi rumangsa aneh amarga sabedinan ora ndeleng Tumang sing ora kunjung mulih. dheweke pitakon marang Sangkuriang diendi si Tumang, lan ebo kagete Dayang Sumbi pas krungu jawaban Sangkuriang, menawa dheweke wis mateni Tumang. Dayang Sumbi dadi nesu banget lan jero kenesone endhas Sangkuriang digebug nggunakne centong sega, nganti mungkur bekas tatu neng endhas Sangkuriang. Sangkuriang rumangsa kuciwa karo payon emboke nganti akhire dheweke ngongkonke kanggo lunga mungkur omah. Sangkuriang bersikukuh kanggo lunga adoh lan ora arep tau bali.

               Wayah terus mlaku, nganti Sangkuriang saiki tuwuh dadi lanang sing gagah lan tampan. jero kedhewene, Dayang Sumbi mengharapkan banget Sangkuriang arep mulih bali. dhewekea anyak bertapa lan mit marang Dewa, dheweke pengen tetap ayu lan sanuli enom nganti mengko. mubarang pas wektu Sangkuriang bali dheweke isih ngenali Dayang Sumbi dadi emboke. Dewapun mengabulkan do'a Dayang Sumbi, mbasi umure wis ora enom meneh, Dayang Sumbi isih kedelok ayu. nganti mubarang pas, Sangkuriang ketemu karo Dayang Sumbi, ning dheweke wis ora ngenali Dayang Sumbi dadi emboke, bahkan tiba ati marang Dayang Sumbi. ngonoa Dayang Sumbi, dheweke ora ngerti menawa lanang tampan kuwi yaiku Sangkuriang, dekne kabeh menjalin asih. ceritoa mbanjur, mubarang dina Dayang Sumbi tengah labuhi endhas Sangkuriang, saka konoa dheweke nemu bekas tatu amarga gebugan sing dilakoke nang Sangkuriang beberapa taun sing nuli. akhire Dayang Sumbi pun ngerti menawa dheweke yaiku Sangkuriang anak kandungnya.

                Sangkuriang wis nglamar Dayang Sumbi, nganti Dayang Sumbi bingung nggoleki cara ben raben karo Sangkuriang ora arep kedadean. akhire, Dayang Sumbi ngajokake beberapa persyaratan yakni Sangkuriang kudu bisa nggawe tlaga lan prau mawa membendung kali Citarum jero wayah siji bengi. Sangkuriang ngiyani persyaratan iki, amarga dheweke wis ngguru lan dadi remaja sing sakti mandraguna. Alhasil, Sangkuriang jebulna bisa ngebaki persyaratan sing diwenehna Dayang Sumbi marange. wektu kabeh pagawean hampir buyar, Dayang Sumbi bingung lan njaluk pituduh Dewa. Sang Dewa-pun ngongkonke ben Dayang Sumbi mengibaskan selendang sing diduweane lan sacara ghaib srengenge muncul neng ufuk wetan tanda esuk wis teka. Sangkuriang nesu lan dheweke rumangsa wurung. dheweke menendang prau sing separo dadi karo sakuwat tenaga lan terguling jero kaanan tertelungkup ana ing kali Citarum seng ana ing tengahe gunung.Nganti akhire prau kuwi mbendung Kali Citarum lan akhire dadi Tlaga kang aran jenenge Tlaga Bandung lan ana jeneng Gunung Tangkuban Prau .Gunung Tangkuban Prau ana ing sandinge Tlaga.....

@_@ ^_^ tambahkan di lingkaran kalian ya??

Gallery Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa

Left

Cerita Legenda Candi Prambanan Dalam Bahasa Jawa Rar Korsika

Cerita Rakyat Nyi Roro Kidul Dalam Bahasa Pdf Document

Kearifan Lokal Jateng Cerita Rakyat Grobogan

Dongeng Bahasa Jawa For Android Apk Download

Page 25 Cerita Rakyat Mite Dan Legende Daerah Jawa Barat

Legenda Sage Fabel Mite

Dongeng Bahasa Jawa Pak Tani Lan Kancil Budaya Nusantara

Page 61 Jateng Tri Wahyuni Legenda Rawa Pening Sigit Fiks

Malin Kundang Cerita Rakyat 1 2 0 Apk By Tori Dev Details

Cerita Timun Mas Dalam Bahasa Jawa Krama Alus Statue Of

Kumpulan Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa

Kumpulan Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa

Cerita Rakyat Jawa Tengah Joko Kendil

Kearifan Lokal Jateng Cerita Rakyat Grobogan

Viewmenulis Dan Menyajikan Sinopsis Teks Cerita Rakyat

Dongeng Roro Jonggrang Dalam Bahasa Jawa Download

Cerita Rakyat Jaka Tarub Dalam Bahasa Jawa

Skripsi Oleh Dwi Rahayu Retno Wulan K4212024 Fakultas

Cerita Rakyat Nyi Roro Kidul Dalam Bahasa Jawa

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Para Android Apk Baixar

Cerita Rakyat Bahasa Jawa For Android Apk Download

Cerita Rakyat Ande Ande Lumut Dalam Bahasa Jawa Arie

Cerita Rakyat Tersingkat Dalam Bahasa Jawa Brainly Co Id

Contoh Cerita Rakyat Pendek Dalam Bahasa Inggris 3 Glorios

Jaka Tarub Dalam Bahasa Jawa Wonten Ing Satunggaling Dusun

Analisis Afiksasi Verba Pada Cerita Rakyat Program Studi

Kumpulan Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa


Belum ada Komentar untuk "Cerita Rakyat Dalam Bahasa Jawa"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel