Soal Bahasa Jawa Kelas 2 Sd Semester 1 Kurikulum 2013Soal Uts Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Dan

Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban

A. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA A , B UTAWA C SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …a. kakang b. mbakyu c. adhi

2. bapakke ibuku iku …a. embah putri b. embang kakung c. pakdhe

3. ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …a. ibu lunga sekolah b. ibu lunga sawah c. ibu lunga pasar

4. … regane bukumucecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …

a. kepriye

b. pira c. sapa

5. joko : “sapa jenengmu?”rani : “ ……”a. jenengku rani b. aku saka semarang c. jenengmu joko

6.wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …

a. semar

b. bagong c. petruk

7. wong sing ngelakokake wayang iku arane …a. guru b. dhalang c. sinden

8. ningsih lagi teka saka sekolah . kosok baline teka yaiku …a. wangsul b. mlebu c. lunga

9. gamelan sing carane ngunekake kudu disebullan digawe saka pring yaiku …

a. suling

b. gong c. bonang

10.  rahmad saiki wes kelas telupitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …

a. saiki rahmad bijine pira?

b. saiki rahmad wes mulih durung?

c. saiki rahmad wes kelas pira?

11.  bu guru – buku – ngasta – gambartatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …

a. buku gambar ngasta bu guru

b. bu guru ngasta buku gambar

c. gambar buku bu guru ngasta

12. sendok garpu lan piring iku piranti kanggo …a. adus b. turu c. mangan

13. tandurane kudu disirami supaya bisa urip …a. mati b. subur c. layu

14. dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ….a. rame dewe b. krunguake c. sakpenake

15. aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotakaku dipasang ing tembok uga ing tanganaku kanggo nuduhake wektuaku yaiku …

a. pit

b. buku c. jam

16. punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …a. gareng b. semar c. petruk

wacanen pachelaton ing ngisor iki

sinta : koe saka ngendi yuk?ayuk : aku saka perpustakaan.sinta : kowe mang mbi sapa?ayuk : aku lunga mbi dini lan ratihsinta : kapan-kapan aku hijak ya yukayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling

17. ayuk bar lunga saka …a. perpustakaan b. sekolah c. omahe sinta

18. sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?a. sinta lan ratih b. sinta lan dini c. dini lan ratih

19. yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …a. sugeng dalu b. sugeng injing c. sugeng siang

20. yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …a. nyuwun pamit b. nyuwun sewu c. nyuwun ngapura

21. wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …a. pinter b. sregep c. kesed

22. ningrum nembe mangan rotiukara ing dhuwur iku jejere yaiku …

a. ningrum

b. mangan c. roti

23. gugur gunung iku padha artine karo …a. nandur pari b. gotong royong c. godong jati tiba

24. bapak wes tekaukara ing dhuwur basa kramane yaikut …

a. bapak dereng wangsul

b. bapak sampun tindak c. bapak sampun wangsul

25. wujudku akeh sing bentuke kothakaku digawe saka kayuaku nduwe sikil papat

aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …a. meja b. sapi c. kursi

B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. mbakyune bapakku iku diarani …2. embah kakung iku …. wong tuwakucecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku ….3. bar udan lemahe dadi teleskosokbaline teles yaiku …4. anake semar sing cendhek lan cilik, mripate mlolo kera,  tangane thekle lan sikile pincang yaiku …5. waja – gerah – simbah – nembetatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …6. bayu sregep sinau supaya dadi bocah sing …7. punakawan iku jumlahe ana …8. sugeng dalu pak gurutembung ing dhuru iku diucapake yen ketemu pak guru ing wayah ….9. bocah sing dnwe watak jujur iku yen omongan ora gelem …10. tukang neglakokake delman iku arane …

C. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. apa tegese tembung ing ngisor ikia. kakang b. mbakyu c. Pakdhe

wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. golekana kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki :a. gampang b. lali c. larang

wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang benera. tuku – aku – tas b. dina – wes – senin – saiki   c. jam – ibu – kondur – pitu

wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor ikia. pilot b. sopir c. masinis d. nahkoda

Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa kramaa. bapak lagi adus b. simbang njaluk kopi c. ibu lagi lunga pasar

wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1BAHASA JAWA KELAS 2 SDA. JAWABAN

1. c. adhi2. b. embang kakung3. c. ibu lunga pasar

4. b. pira

5. a. jenengku rani6. c. petruk

7. b. dhalang

8. c. lunga9. a. suling10. c. saiki rahmad wes kelas pira?11. b. bu guru ngasta buku gambar12. c. mangan

13. b. subur

14. b. krunguake 15. c. jam16. c. petruk17. a. perpustakaan18. c. dini lan ratih19. b. sugeng injing

20. b. nyuwun sewu

21. c. kesed22. a. ningrum

23. b. gotong royong

24. c. bapak sampun wangsul25. c. kursi

B. JAWABAN

1. budhe2. bapakke3. garing4. gareng5. simbah nembe gerah waja6. pinter7. 4 ( papat )8. wengi9. ngapusi / goroh10. kusir

C. JAWABAN

1. tegese tembung ing ngisor iki yaiiku :a. kakang = sedulur lanang kang lahire luwih dhisikb. mbakyu = sedulur wadon kang lahire luwih dhisikc. Pakdhe = kakange bapak utawa ibu

2. kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki :a. gampang = angelb. lali = elingc. larang = murah

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang benera. tuku – aku – tas = aku tuku tasb. dina – wes – senin – saiki = saiki wes dina seninc. jam – ibu – kondur – pitu = ibu kondur jam pitu

4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor ikia. pilot = wong kang penggaweane ngelakokake montor maburb. sopir = wong kang penggaweane ngelakokake bus utawa mobilc. masinis = wong kang penggaweane ngelakokake sepurd. nahkoda =  wong kang penggaweane ngelakokake kapal

5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa kramaa. bapak lagi adus = bapak nembe siramb. simbang njaluk banyu = simbah nyuwun toyac. ibu lagi lunga pasar = ibu nembe tindak pasar

Gallery Soal Bahasa Jawa Kelas 2 Sd Semester 1 Kurikulum 2013

Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 K13

Soal Pts Kelas 5 Tema 7 Semester 2 Dan Kunci Jawaban Youtube

Soal Uas Matematika Kelas 2 Sd Semester 1 Ganjil Www

The Influence Of Mind Mapping Technique Prezi Presentation

Doc Soal Uas Bhs Inggris Kelas 8 Semester Ganjil Soal Ujian

The Influence Of Mind Mapping Technique Prezi Presentation

0812 1885 7007

Soal Uts Pts Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Semester 1 Kurikulum

Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 8 Smp Soalujian Net

Soal Ulangan Ujian Uas Matematika Kelas 2 Sd Semester 2

Soal Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 1 Kurikulum 2013 Bangsoal

New Kisi Kisi Soal Ukk Bahasa Jawa Smk Kelas X Semester 2

Soal Uas Kelas 1 Semester 2 2

Soal Uts Penilaian Tengah Semester 1 Bahasa Jawa Kelas 5

Kkm Bahasa Jawa Kelas 1 Sd Kurikulum Belajar

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Kurikulum 2013 546gyov7dqn8

Soal Uts Penilaian Tengah Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 3

Selamat Datang Di Web Sunarto S Kom

Pdf Soal Soal Pts Sd Mi Kelas 1 2 3 4 5 6 Semester 1 Yudi

Soal Uas Kelas 1 Semester 1 Tema 2 Kegemaranku

Soal Uts Bahasa Jawa Kelas 9 Smp Mts Semester 1 Kurikulum


Belum ada Komentar untuk "Soal Bahasa Jawa Kelas 2 Sd Semester 1 Kurikulum 2013"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel